11

Branschriktlinjer

På senare år har de hygieniska kraven på alla företag i livsmedelskedjan skärpts. Ett vanligt sätt att underlätta för företag att leva upp till kraven är att arbeta efter Nationella Branschriktlinjer, som i regel arbetas fram av branschen själv. 

Foder & Spannmål har ansvarat för framtagandet av följande Branschriktlinjer:Andra viktiga branschriktlinjer, t ex för Produktion av spannmål och oljeväxter, mjölk- och köttproduktion och för foderråvaruproducenter finns på Jordbruksverkets hemsida.